Błąd
  • XML Parsing Error at 1:200. Error 9: Invalid character

 

Fabryka  Okien  i  Drzwi  MAR-PLAST , realizując zobowiązania producenta stolarki otworowej PCV określone w Europejskich Normach: PN-EN 14351-1 , a jednocześnie mając na uwadze potrzeby i wymagania Klientów  wobec produkowanych wyrobów, kroczy konsekwentnie drogą ciągłego doskonalenia organizacji i funkcjonowania firmy.

MAR-PLAST   jest producentem i dostawcą ekskluzywnej stolarki okiennej i drzwiowej.

Podstawowym celem  jest dążenie do spełniania rosnących wymagań klientów przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej efektywności wszystkich procesów firmy.

Zadowolenie klientów i ich zaufanie do naszych wyrobów jest warunkiem istnienia i rozwoju naszej firmy.

Świadomi naszego wpływu na otoczenie, zmierzamy do ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

W naszych działaniach zmierzamy do spełnienia następujących założeń:

  • zapewnienie satysfakcji klientów poprzez terminowe dostawy zamówionych wyrobów o uzgodnionych parametrach jakościowych,
  • tworzenie szerokiej oferty cenowej i techniczno-użytkowej wyrobów,
  • systematyczne usprawnianie wszystkich procesów w celu ciągłego podwyższania jakości i efektywności prowadzonych działalności,
  • stymulowanie działań pro-jakościowych i pro-ekologicznych w obszarach objętych naszą działalnością,
  • eliminowanie wprowadzania zanieczyszczeń oraz zagrożeń środowiskowych,
  • przestrzegania zobowiązań do spełniania wymagań prawnych w zakresie emisji spalin, ścieków i odpadów,
  • segregowanie wytwarzanych odpadów w celu powtórnego ich wykorzystania,
  • doskonalenie naszej organizacji poprzez rozłożenie zadań, odpowiedzialności i określenie uprawnień tak, aby każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko odpowiadał za jakość swej pracy i współpracę zarówno z klientem zewnętrznym jak i wewnętrznym.